rund
Ontdek ons rundsvlees
kalf
Ontdek ons kalfsvlees
lam
Ontdek ons lamsvlees
varken
Ontdek ons varkensvlees
gevogelte
Ontdek ons gevogelte
rund
Ontdek onze bereidingen

Duurzaam beleid

In het duurzaam beleid dat Meatier Puur voert, wordt ervoor gezorgd dat er steeds een evenwicht is tussen milieu, economie en sociale belangen. Er wordt binnen het bedrijf gezocht naar een antwoord op de vraag hoe de behoeften van het heden kunnen worden ingevuld, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen.

Alhoewel vleesconsumptie uiteraard niet de enige oorzaak van milieuproblematiek is, wordt dit onderwerp toch vaak aangehaald in discussies omtrent duurzaam beleid. Als familiebedrijf wordt gewerkt aan een goede balans tussen de drie vermelde domeinen:

 

  • Op vlak van economie wordt ervoor gezorgd dat er een maximaal rendement wordt behaald met een minimum inzet aan middelen, waarbij er over wordt gewaakt dat de kwaliteit van het geleverde product voorop staat.
  • Op sociaal vlak worden de medewerkers als interne klanten beschouwd, waarbij er een werkklimaat gecreëerd wordt waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.
  • Op vlak van milieu werden reeds diverse verbeteringsmaatregelen genomen. Zo is Meatier Puur niet meer afhankelijk van een externe leverancier voor de energievoorziening dankzij de overschakeling op hernieuwbare energie en is er maximale opvang en gebruik van hemelwater voor het onderhoud van voertuigen en infrastructuur. Verder gebeurt de dispatching op één centraal punt, zodat onnodige verplaatsingen worden vermeden.
banner